logo-les-vetlladores-casa-dacollida-caritas-solsonaCASA D’ACOLLIDA PER A DONES “LES VETLLADORES”

I hi ha dones soles i/o amb fills i filles que presenten algunes de les següents situacions: absència d’una xarxa familiar i social capaç d’oferir-lis recolzament; manca d’ocupació i dificultats per a accedir-hi; situacions greus d’inestabilitat personal i social com violència domèstica, ruptures familiars, embarassos per tirar endavant, … saber més,