CASA D’ACOLLIDA PER A DONES “LES VETLLADORES”


Per què neix aquest projecte:

I hi ha dones soles i/o amb fills i filles que presenten algunes de les següents situacions: absència d’una xarxa familiar i social capaç d’oferir-lis recolzament; manca d’ocupació i dificultats per a accedir-hi; situacions greus d’inestabilitat personal i social com violència domèstica, ruptures familiars, embarassos per tirar endavant, …

Sovint hi ha dones que no se’n surten tot i tenir tots els recursos que ens semblarien a priori necessaris (prestacions econòmiques, ajudes materials, cursos, teràpies, …). Perquè realment els falta el més important: algú al costat que les acompanyi en el seu dia a dia, i les ajudi a avançar.

El bisbat de Solsona respon a aquesta necessitat gràcies a la cessió del convent situat a Berga «Les vetlladores» per part de la congregació Carmelites Missioneres.

Què oferim:

Un espai de convivència, de relació, d’aixopluc on poder-se refer i retrobar el do que tothom té per oferir. Vetllar, ser-hi present quan alguna circumstància de la vida ens «fragilitza».

Oferim una “llar” amb el seu sentit més ampli de la paraula, mitjançant les relacions de fraternitat i autenticitat esdevingui una oportunitat de creixement, tant per a les persones acollides com per a la família acollidora, creant-se uns vincles de reciprocitat.

No és tracta d’un recurs institucionalitzat, sinó senzillament d’oferir un lloc on viure en família a aquelles dones que es troben en una situació de vulnerabilitat, i que ho necessiten temporalment per sortir-se’n.

La casa està situada a Berga, comarca del Berguedà.

Les destinatàries:

Dones amb fills o sense.

Temps d’estada:

En un principi es fixarà un temps d’estada màxim en 12 mesos, però preveient que dependrà de la situació i el procés de cada unitat familiar, i per tant, podrà ser més llarg o més curt.

Es preveu un període d’adaptació i discerniment, que serà d’aproximadament d’un mes, per tal de poder valorar si és el recurs idoni per a cadascuna de les parts.

Cost:

El cost d’estada a la casa varia; depèn de la situació econòmica de la persona acollida; en funció d’aquesta s’estableix l´aportació.

Per accedir a la Casa:

La casa les vetlladores ha estat pensada en l’àmbit geogràfic que pertany a la diòcesi de Solsona.

Ja sigui per mitjà de les càritas parroquials de la diòcesi de Solsona, dels serveis socials, la parròquia… Qualsevol dona que es trobi en una situació de dificultat pot adreçar-se a nosaltres.

Després del primer contacte, s’inicia un procés de valoració amb els diferents professionals implicats i la persona demandant.

«LES VETLLADORES», UN PROJECTE SOCIAL I SOSTENIBLE


Atendre i vetllar per les persones en situació de vulnerabilitat és la vocació i tasca de Càritas.

La llar d’acollida per dones «Les vetlladores» neix d’aquest desig de justícia i fraternitat.

Sentir el crit dels desfavorits, implica escoltar la crida del nostre planeta en perill. Les causes que provoquen desigualtat amb els éssers humans segueixen la mateixa lògica dominant amb el maltractament i destrucció de la «Casa Comú», explotació, benefici, competitivitat salvatge, màxim rendiment, poder, avarícia.

«Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convier­te siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres». (Papa Francesc, enciclica Laudato si, Nº 49)

Els valors de cooperació, fraternitat, solidaritat que intentem viure a la llar «les vetlladores» han de ser entesos tenint en compte que persones i entorn fem part del mateix ecosistema, per tant, el consum responsable i sostenible, és la forma de cuidar l’altre dins la «Casa Comú» .

«Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» (Papa Francesc, enciclica Laudato si, Nº 5).


Per això, volem fer ús raonable i conscient del nostre consum:

 • Prioritzar el consum dels productors locals i compromesos amb un estil de vida respectuós.
 • Fer un consum moderat de carn i peix.
 • Utilitzar al mínim possible productes químics no biodegradables
 • Reciclar i alhora intentar reduir els embalatges.
 • Fer el propi compost.
 • Tenir gallines per reduir residus orgànics i ous de qualitat.
 • Conrear un hort per a consum propi.

En un futur, ens agradaria:

 • Contractar companyies energètiques que promocionin el desenvolupament d’energies renovables.
 • Contractació d’assegurances i bancs ètics i sostenibles.
 • Aprofitament i recollida de l’aigua de pluja.
 • Obtenció d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, (plaques solars o d’altres).