Posar-se en contacte

Si vols Contactar amb nosaltres ens trobaràs a:

Domicili Social: Plaça del Palau, 1

Població:               Solsona

C.P. :                        25280

Domicili de Secretaria

i Administració: Plaça dels Màrtirs, 7-1

Població:                Cervera

C.P. :                         25200

Telèfon:                  973 53 28 79

Mail:                         secretaria.cdsolsona@caritas.es