PROGRAMA ECONOMIA SOCIAL

programa Economia Social. CàritasSolsonaObjectiu:

  • Acollir i Acompanyar a les persones en el seu procés de integració sociolaboral  i/o de preparació per accedir a un lloc de treball.

Accions:

En  les accions d’ocupació i economia social i incloíem tots els programes que treballen per a la integració sociolaboral de les persones que atenem:

  • Intermediació Laboral.
  • Orientació Laboral.
  • Formació Laboral
  • Projectes que ajudin a cobrir necessitats bàsiques: Horts solidaris, Estiu sense gana, Hivern sense fred,…
  • Centres de treball (Fundació Volem Feina, Fundació Xavier Paules) i Empresa de Inserció Cartaes.
  • Recollida, reparació i venda de roba, objectes i mobles de segona mà.

Càritas que treballen en aquest programa:

Berga,  Navàs, Cardona, Tàrrega, Cervera, Solsona i Diocesana.