PROGRAMA D'ANIMACIÓ I FORMACIÓ

Objectiu:

Facilitar la formació i la coordinació necessàries  per a la bona organització de Càritas a les Parròquies de la Diòcesi.

Accions:

Programa Animació i Formació.CàritasSolsonaAnimació de les Càritas Parroquials.

. Creació i/o consolidació de Càritas

. Facilitar que totes les Càritas disposin de l’acompanyament de una treballadora social.

. Vetllar pel bon funcionament de les Càritas Parroquials.

Pla de Formació:

  • Formació General a les tres zones del Bisbat
  • Formació per programes.
  • El.aboració de material propi: Dinàmiques, fulletons,…

Coordinació entre les Càritas:

  • Acompanyament de professionals en les reunions parroquials.
  • Comissions per programes.
  • Reunions arxiprestals.
  • Consells diocesans i Assemblea anual.

Cal potenciar les activitats de coordinació com a mitjà per a què les Càritas incideixin en el canvi d’actituds col·lectives  envers els grups què pateixen l’exclusió, per això cal facilitar-los mètodes d’anàlisi de les situacions i informació per realitzar campanyes , entre d’altres.

Càritas què  participem:

Aquest programa es du a terme des de Càritas Diocesana.