PROGRAMA IMMIGRANTS

Programa Immigrants.CàritasSolsonaObjectiu:

  • Acollir les persones i famílies immigrants i oferir-los   recursos per a la seva integració.
  • Ajudar a la bona convivència en els pobles on han arribat immigrants.

Accions:

La primera acció és sempre l’acollida, a partir d’aquesta és quan es plantegen els diferents serveis que es poden oferir  a la persona immigrant en funció de la demanda que efectua. Aquestes poden ser diverses:

  • Assessorament legal.
  • Cursos: Classes de llengua i cultura, Costura, Cursos de Formació.
  • Atenció social per millorar les seves condicions de vida (laborals i cobertura de necessitats bàsiques).

Càritas que treballen en aquest programa:

Berga,  Navàs,  Solsona, Cardona, Cervera,  Torà,  Anglesola,  Tàrrega,  Bellpuig,  Mollerussa i Diocesana.