PROGRAMA PERSONES SENSE LLAR

Acollida i assistència Objectiu:

  • Acollir de manera personalitzada les persones sens llar a través de serveis bàsics.
  • Facilitar processos d’inserció social a les persones sense llar que vulguin deixar el carrer.

Accions:

L’atenció a persones sense llar es desenvolupa de diferents maneres en funció de les possibilitats de cada Càritas, trobem per tant tres nivells diferents d’atenció.

1r. Ajudes esporàdiques:  àpats, desplaçaments, allotjament, roba.

2n. Acollida en un alberg i atenció social de la persona sense llar.

3r. Derivació a centres especialitzats, possibilitat de treballar un dia.

Càritas que treballen en aquest programa:

Cervera, Tàrrega,  Bellpuig,  El Palau d’Anglesola, Golmés,  Mollerussa, Cardona i Diocesana.