Jornada Mundial pel Treball Decent. 7 octubre 2020

MANIFEST DE LA INICIATIVA ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT (ITD)

ENS MOVEM PEL TREBALL DECENT

Per sisè any consecutiu, les organitzacions que integrem la Iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) reivindiquem i celebrem el 7 d’octubre, la Jornada Mundial pel Treball Decent, per fer visible la precarietat que pateix el món del treball, augmentada per la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19.

La crisi de la pandèmia ha posat en relleu les debilitats estructurals de l’Estat de benestar al nostre país i la necessitat de treball decent pel desenvolupament d’una societat fraterna.

Aquesta crisi ens ha ensenyat que es pot consumir menys i millor i que el servei d’aquells oficis menys valorats, social i econòmicament són els que sostenen la vida i la cura comunitari.

La realitat en què ens trobem està visibilitzant les conseqüències d’un model productiu incapaç de generar ocupació amb alt valor afegit i marcat per les altes taxes de precarietat laboral. Amb llocs de treball que es destrueixen, xifres de ERTE i atur disparades, protecció social que no està arribant als qui tenen dret (com en el cas de l’ ingrés mínim vital o la prestació per les empleades de la llar) i milers de persones sense possibilitat d’accés a la mateixa per exercir la seva activitat en l’economia submergida.

Massa llocs de treball considerats essencials mantenen condicions laborals tan precàries que algunes vegades freguen la vulneració de drets i moltes, la impossibilitat de sosteniment de la vida. Això està suposant que moltes persones es vegin abocades a acudir als serveis socials públics, als recursos socials de les organitzacions de l’Església o de la ajuda de les comunitats parroquials i veïnals per poder subsistir.

És aquí on s’ha manifestat la major experiència de solidaritat i suport comú que hem descobert en aquesta circumstància tan extraordinària, una experiència d’unitat en l’adversitat que ha fet que ens moguem pel bé comú. Hem de valorar el treball humà en la mesura que ens dignifica com a filles i fills de Déu, corresponsables amb la cura de la vida i la creació.

“Avui he començat a treballar, el primer dia de treball ha estat dur. En el meu contracte figura una jornada real de quatre hores i mitja, i en realitat han estat gairebé nou …, amb molta pressió per part de el cap, i gairebé cap comunicació “.

Aquest podria ser el cas de qualsevol persona, home o dona, jove o adulta …, amb necessitat d’un salari per poder menjar, viure, sustentar a una família …

Sensibles a aquesta realitat, som conscients que necessitem moure’ns en comunitat, unir esforços, buscar suports i seguir reclamant un treball decent i de justícia social que faci sentir la nostra veu en els nostres barris, davant les organitzacions sindicals i en les institucions de govern.

Davant d’aquestes situacions necessitem alçar la veu, barallar i lluitar cada vegada amb més força perquè el treball decent sigui possible, necessitem una esperança que ens permeti veure l’horitzó a través d’aquestes situacions que pateix el món de la feina.

Ens movem pel treball decent, mou-te amb nosaltres perquè aquest compromís ens humanitza.

 

Instem a adoptar les mesures necessàries per aconseguir que el treball decent sigui una realitat accessible per a tothom, amb condicions que permetin mantenir una vida digna i que la protecció social arribi a totes les persones que ho necessiten.

Per això, en aquesta Jornada Mundial, en Església pel Treball Decent, ens movem i reivindiquem:

  • Apostar per un nou sistema productiu, capaç de generar llocs de treball amb alt valor afegit i que posi la persona en el centre.
  • Aconseguir el reconeixement social i laboral de les ocupacions essencials per a la vida i que aquestes tinguin unes condicions laborals dignes que permetin a les persones sortir de la pobresa.
  • Reconèixer el dret a la protecció social sense que estigui supeditat a la vida laboral.
  • Garantir que l’ingrés mínim vital sigui una realitat per a les persones que ho necessiten,dotant a les institucions dels recursos necessaris per a la seva gestió.
  • Assegurar la percepció del subsidi extraordinari a les treballadores de la llar i que es reconegui el seu dret a la prestació per desocupació a l’igual que per la resta de persones treballadores.

Com moviments d’Església, en ITD treballem en equip per tal de fer visible la lluita per aconseguir que el treball decent sigui cada dia més real en la vida de les persones i respectuós amb la casa comuna. “Per a l’Església no es tracta només de predicar l’Evangeli …, sinó d’assolir i transformar amb la força de l’Evangeli … “(Pau VI)

Us animem a participar en els actes reivindicatius i de celebració en totes les places i parròquies de les diòcesis, en la seva organització i difusió.

Descargar (PDF, 163KB)