ACORD DE COL•LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El senyor Germà Gordó, conseller de Justícia i la senyora Carme Borbonès, Presidenta de Càritas Catalunya van signar el dia 23 de desembre de 2014 un acord de col·laboració per facilitar activitats d’utilitat pública i interès social per a l’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat.

Càritas Catalunya, Càritas Diocesanes, Càritas Arxiprestals, Càritas Interparroquials i Parroquials, oferiran tasques de col·laboració directament relacionades amb les activitats pròpies de les seves entitats a les persones.

Nueva-imagen-1

MANIFESTEN:

Que entre les obligacions i competències que la legislació vigent Assigna al Departament de Justícia a través de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

Que per al desplegament d’aquestes competències, es necessària la col·laboració d’institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre, que ofereixin serveis en els àmbits social, de salut, de cultura, de lleure, de capacitació, d’ocupació o d’altres que siguin necessaris per garantir la finalitat de reeducació i reinserció social vers a la qual aquelles han d’estar orientades.

Per al present acord Càritas Catalunya i les Càritas Diocesanes:

1.-Es comprometen a designar un professional de referència, encarregat del seguiment i execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat.

2.- Facilitar activitats per a l’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat.

Text íntegre de l’acord

 

Skills

Posted on

desembre 23, 2014