CONVENI CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT

La Sra. Carme Borbonès en representació de CÀRITAS CATALUNYA i el Sr. Federíc Bayer Ros en nom del CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT, FUNDACIO PRIVADA, varen signar un acord de conveni el passat dia 11 de juny de 2014.

Amb aquest acord, Càritas Catalunya aportarà a CECAS Fundació Privada, la quantitat de 24.000,00 euros, en dos pagaments semestrals de 12.000,00 euros .

CECAS, destinarà aquest diners al seu objecte fundacional, a l’atenció de persones amb drogodependència, en especial aquelles que estan en risc de pobresa i exclusió social.

Skills

Posted on

juny 11, 2014