CONVENI DE LA FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS

Pagesos

El dia 13 de desembre de 2013, la Sra. Carme Borbonès, Presidenta de Càritas Catalunya, va signar un conveni amb el Sr. Salomó Torres Rodríguez, de la Fundació Pagesos Solidaris.

L’objectiu del Conveni:

El desenvolupament que farà la Fundació de la borsa de treball virtual especialitzada en l’agricultura i ramaderia està adreçat a les associacions i entitats d’inserció sòcio-laboral de tot el territori que tenen com a usuaris/es demandants de feina a l’àmbit agrari i ramader.

Amb la signatura del conveni es pretén la creació de la xarxa d’inserció que vol potenciar els següents aspectes:

  1. Afavorir l’accés a les borses de treball especialitzades en l’agricultura a les persones demandants de feina en el sector agrari de tot el territori català.
  2. Evitar els trasllats dels demandants de feina del sector agrari pel territori català sense una oferta de treball prèvia.
  3. Afavorir la connexió de les diferents campanyes agràries.
  4. Contribuir a mantenir l’activitat agrària i oferir noves oportunitats d’ocupació.
  5. Optimitzar els recursos mitjançant la col·laboració amb les entitats d’inserció ja existents a tot el territori català, especialment de les zones rurals, utilitzant les eines virtuals de la Fundació Pagesos Solidaris (borsa de treball).
  6. Sensibilitzar i difondre bones pràctiques en la inserció sòcio-laboral a l’agricultura.

La durada d’aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2015. Amb tot, el conveni preveu la seva pròrroga o renovació.

Skills

Posted on

desembre 13, 2013